top of page
Naša vizija je ponovna uporaba starega lesu in s tem zmanjševanje odpadkov.  Star les je dobrina, ki se nam ponuja in jo je mogoče uporabiti v več namenov.

Naš glavni namen je pohištvo. Z ročno izdelavo, unikatnega pohištva, želimo kupcem približati skrb za okolje in naravi dati možnost regeneracije, ker z uporabo starega lesu zmanjšujemo odpadke, hkrati pa se trudimo skrbeti, da naši gozdovi postanejo čim manj prizadeti. Vsako drevo šteje!

Pri izdelavi pohištva iz starega lesu se poslužujemo starih načinov obdelovanja le tega. Uporabljamo staro  ročno orodje, ki so ga uporabljali že naši predniki in na žalost že tone v pozabo.  Ker je vsak kos pohištva narejen po naročilu je vsak popolnoma edinstven, kar za kupca predstavlja veliko prednost.

Veliko pozornosti posvetimo tudi zaščiti lesu. Uporabljamo naravi in ljudem prijazne premaze za les, ki lesu dovolijo »dihati«, nam pa ne predstavljajo grožnje za zdravje.  Zato se poslužujemo premazov iz voska in olja, ki so pridobljeni na naravni način.
bottom of page